Zpět na rozcestník formulářů Editovat/Tisknout již vloženou registraci

Žádost o registraci třetí osoby - fyzická osoba

 

dle § 16 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., ze dne 27. září 1995, o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), kterou činí fyzická osoba ve volební kampani pro volby do Senátu Parlamentu České republiky.

 

Vyplněný formulář odešlete některým z těchto způsobů:

  • datovou schránkou registrovanou na třetí osobu (IDDS Úřadu: psn9irb);
  • e-mailem na adresu podatelna@udhpsh.cz (pokud není zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem registrované třetí osoby, nebo jeho/její elektronickou značkou, musí obsahovat alespoň sken vyplněného a jím/jí ručně podepsaného formuláře);
  • dopisem s podpisem registrované třetí osoby a zaslaným na adresu Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, P. O. BOX 16, 611 00 Brno;
  • osobně na podatelnu;
  • jinými prostředky jako např. prostřednictvím dálnopisu či telefaxu;
  • pomocí registrační aplikace (nahrajte el. verzi formuláře buď s naskenovaným, nebo s uznávaným elektronickým podpisem).

Pokud vám rodné číslo nebylo přiděleno, uveďte v následující kolonce datum narození.
Vyplňte v případě, že vám nebylo přiděleno rodné číslo.
Vyplňte pouze v případě, že jste v předchozí položce uvedli jiné státní občanství než občanství ČR.
V případě potřeby doplňte adresu (část obce atp.)
Na tuto adresu bude Úřad zasílat veškeré úřední písemnosti, pokud registrovaná třetí osoba chce s Úřadem oficiálně komunikovat prostřednictvím jiné adresy než adresy trvalého pobytu
Byla-li datová schránka zřízena


Po odeslání registrace Vám bude nabídnuto PDF ke stažení a tisku, zároveň obdržíte unikátní kód pro identifikaci registrace. S pomocí tohoto kódu můžete registraci upravovat (dokud nebude schválena ke zveřejnění pracovníky úřadu).