Zpět na rozcestník formulářů Editovat/Tisknout již vloženou registraci


Uveďte evidenční číslo, které vám ÚDHPSH přidělil v rozhodnutí o registraci
Vyberete-li odpověď ne, oznámení nebude úplné a nebude splněna povinnost danou výše uvedeným ustanovením volebního zákona.
Jde o internetový odkaz, po jehož rozkliknutí se uživateli ihned zobrazí náhled volebního účtu registrované třetí osoby (typicky na webu příslušné banky). Nejde tedy o obecný odkaz na doménu či internetovou stránku registrované třetí osoby, na které je odkaz na volební účet uveden, ani např. o obecný odkaz na seznam všech transparentních účtů vedených konkrétní bankou.
Na těchto internetových stránkách je registrovaná třetí osoba povinna zveřejnit přehled výdajů na volební kampaň rozčleněný podle těchto typů výdajů: a) výdaje na předvolební průzkumy, b) výdaje na úhradu inzerce v tisku, výdaje na úhradu venkovní reklamy, d) jiné výdaje. Tento přehled je registrovaná třetí osoba povinna zveřejnit na svých internetových stránkách do 10 dnů po skončení volební kampaně (tj. vyhlášení celkových výsledků voleb), a to nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců.


Po odeslání registrace Vám bude nabídnuto PDF ke stažení a tisku, zároveň obdržíte unikátní kód pro identifikaci registrace. S pomocí tohoto kódu můžete registraci upravovat (dokud nebude schválena ke zveřejnění pracovníky úřadu).