Zpět na rozcestník formulářů Editovat/Tisknout již vloženou registraci

dle § 17a odst. 4 a § 17b odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění (dále jen "zákon o politických stranách").

Vyplněný formulář (elektronicky ve formátu XML nebo vytištěný) doručte Úřadu některým z následujících způsobů:
a) datovou schránkou registrovanou na politický institut, příp. na jeho statutárního zástupce (IDDS Úřadu: psn9irb);
b) e-mailem na adresu podatelna@udhpsh.cz (pokud není zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem statutárního zástupce politického institutu, nebo jeho elektronickou značkou, musí obsahovat alespoň sken vyplněného a jím ručně podepsaného formuláře);
c) dopisem s podpisem statutárního zástupce/zástupců politického institutu a zaslaným na adresu Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, P. O. BOX 16, 611 00 Brno;
d) osobně na podatelně Úřadu;
e) jinými prostředky jako např. prostřednictvím dálnopisu či telefaxu.

*) Povinné položky
Položky neopatřené znakem * může subjekt vyplnit dobrovolně nad rámec zákona za účelem usnadnění vzájemné komunikace.


Na zvláštním účtu vedou politické instituty prostředky podle § 17a odst. 2 písm. a) zákona o politických stranách - příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění.
Účet politického institutu pro ostatní příjmy a výdaje dle § 17a odst. 2 písm. d) zákona o politických stranách (nezveřejňuje se ve veřejném registru).
Nepovinná položka
Nepovinná položka
Nepovinná položka


Po odeslání registrace Vám bude nabídnuto PDF ke stažení a tisku, zároveň obdržíte unikátní kód pro identifikaci registrace. S pomocí tohoto kódu můžete registraci upravovat (dokud nebude schválena ke zveřejnění pracovníky úřadu).