nápověda

- (datum od - datum do [dd.mm.rrrr])

Iniciály (jméno a příjmení) Přestupky § Skutek Pokuta Agenda Právní moc Poznámka
P. A. § 16g odst. 1 písm. g) zákona č. 247/1995 Sb.
§ 16g odst. 1 písm. j) zákona č. 247/1995 Sb.
§ 16g odst. 1 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb.
(1.) Vložení peněžních prostředků na volební účet registrované třetí osoby jinak než převodem z účtu, a/nebo neprokázání, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet (fyzické osoby/fyzické osoby - registrované třetí osoby)
(2.) Nepředložení výpisů z volebního účtu a/nebo evidence o použití prostředků na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
(3.) Nezveřejnění přehledu výdajů na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
12 000 Kč Volby 2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 02.06.2018
M. B. § 16g odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb.
§ 16g odst. 1 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb.
(1.) Nezřízení volebního účtu, a/nebo neoznámení stanovených údajů (adresa svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, zřízení volebního účtu, adresa internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný) Úřadu (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
(2.) Nezveřejnění přehledu výdajů na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
12 000 Kč Volby 2021 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 25.03.2022
O. F. § 16h odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb.
§ 16h odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb.
(1.) Účast na volební kampani bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu (právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby)
(2.) Nezajištění, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli (právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby)
21 000 Kč Volby 2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 07.05.2018 správní žaloba odmítnuta (opožděné podání)
J. H. § 16g odst. 1 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb.
Nezveřejnění přehledu výdajů na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
10 000 Kč Volby 2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 05.06.2018
J. H. § 16g odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb.
Účast na volební kampani bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu (fyzické osoby)
- Kč Volby 2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 10.03.2018 napomenutí
P. J. § 16g odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb.
§ 16g odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb.
§ 16g odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb.
§ 16g odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb.
§ 16g odst. 1 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb.
(1.) Účast na volební kampani bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu (fyzické osoby)
(2.) Nezajištění, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli (fyzické osoby)
(3.) Neoznačení prostředků volební kampaně jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
(4.) Nezřízení volebního účtu, a/nebo neoznámení stanovených údajů (adresa svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, zřízení volebního účtu, adresa internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný) Úřadu (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
(5.) Nezveřejnění přehledu výdajů na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
20 000 Kč Volby 2021 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 11.01.2022 vícenásobné porušení jednoho ustanovení
T. K. § 16g odst. 1 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb.
Nezveřejnění přehledu výdajů na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
15 000 Kč Volby 2021 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 08.01.2022
S. K. § 16g odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb.
§ 16g odst. 1 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb.
(1.) Nezřízení volebního účtu, a/nebo neoznámení stanovených údajů (adresa svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, zřízení volebního účtu, adresa internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný) Úřadu (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
(2.) Nezveřejnění přehledu výdajů na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
6 000 Kč Volby 2021 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 29.03.2022
A. L. § 16g odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb.
§ 16g odst. 1 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb.
(1.) Nezřízení volebního účtu, a/nebo neoznámení stanovených údajů (adresa svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, zřízení volebního účtu, adresa internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný) Úřadu (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
(2.) Nezveřejnění přehledu výdajů na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
4 000 Kč Volby 2021 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 10.03.2022
J. M. § 16g odst. 1 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb.
Nezveřejnění přehledu výdajů na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
10 000 Kč Volby 2021 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 08.01.2022
R. N. § 16g odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb.
§ 16g odst. 1 písm. j) zákona č. 247/1995 Sb.
(1.) Nezřízení volebního účtu, a/nebo neoznámení stanovených údajů (adresa svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, zřízení volebního účtu, adresa internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný) Úřadu (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
(2.) Nepředložení výpisů z volebního účtu a/nebo evidence o použití prostředků na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
10 000 Kč Volby 2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 08.06.2018
R. N. § 16g odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb.
Nezajištění, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli (fyzické osoby)
15 000 Kč Volby 2021 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 25.03.2022 kasační stížnost žalobce zamítnuta
L. O. § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb.
Neoznačení prostředků volební kampaně jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
18 000 Kč Volby do zastupitelstev krajů 2020 18.12.2020
F. P. § 16g odst. 1 písm. j) zákona č. 247/1995 Sb.
§ 16g odst. 1 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb.
(1.) Nepředložení výpisů z volebního účtu a/nebo evidence o použití prostředků na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
(2.) Nezveřejnění přehledu výdajů na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
20 000 Kč Volby 2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 07.06.2018
H. P. § 16g odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb.
§ 16g odst. 1 písm. j) zákona č. 247/1995 Sb.
§ 16g odst. 1 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb.
(1.) Nezřízení volebního účtu, a/nebo neoznámení stanovených údajů (adresa svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, zřízení volebního účtu, adresa internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný) Úřadu (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
(2.) Nepředložení výpisů z volebního účtu a/nebo evidence o použití prostředků na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
(3.) Nezveřejnění přehledu výdajů na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
15 000 Kč Volby 2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 06.06.2018
J. R. § 16g odst. 1 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb.
Nezveřejnění přehledu výdajů na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
- Kč Volby 2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 31.05.2018 napomenutí
J. S. § 16g odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb.
Nezajištění, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli (fyzické osoby)
20 000 Kč Volby 2021 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 28.12.2021
V. S. § 16g odst. 1 písm. g) zákona č. 247/1995 Sb.
§ 16g odst. 1 písm. j) zákona č. 247/1995 Sb.
§ 16g odst. 1 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb.
(1.) Vložení peněžních prostředků na volební účet registrované třetí osoby jinak než převodem z účtu, a/nebo neprokázání, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet (fyzické osoby/fyzické osoby - registrované třetí osoby)
(2.) Nepředložení výpisů z volebního účtu a/nebo evidence o použití prostředků na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
(3.) Nezveřejnění přehledu výdajů na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
17 000 Kč Volby 2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 07.06.2018
J. T. § 16g odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb.
§ 16g odst. 1 písm. j) zákona č. 247/1995 Sb.
(1.) Nezřízení volebního účtu, a/nebo neoznámení stanovených údajů (adresa svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, zřízení volebního účtu, adresa internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný) Úřadu (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
(2.) Nepředložení výpisů z volebního účtu a/nebo evidence o použití prostředků na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
10 000 Kč Volby 2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 13.06.2018
R. T. § 16g odst. 1 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb.
§ 16g odst. 1 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb.
(1.) Nevedení evidence o použití prostředků na volební kampaň nebo její vedení v rozporu se zákonem (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
(2.) Nezveřejnění přehledu výdajů na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
12 000 Kč Volby 2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 01.06.2018
F. T. § 16g odst. 1 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb.
Nezveřejnění přehledu výdajů na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
- Kč Volby 2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 02.06.2018 napomenutí
R. V. § 16g odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb.
§ 16g odst. 1 písm. j) zákona č. 247/1995 Sb.
§ 16g odst. 1 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb.
(1.) Nezřízení volebního účtu, a/nebo neoznámení stanovených údajů (adresa svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, zřízení volebního účtu, adresa internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný) Úřadu (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
(2.) Nepředložení výpisů z volebního účtu a/nebo evidence o použití prostředků na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
(3.) Nezveřejnění přehledu výdajů na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
20 000 Kč Volby 2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 27.02.2019
I. V. § 16g odst. 1 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb.
Nezveřejnění přehledu výdajů na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
20 000 Kč Volby 2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 01.06.2018
F. V. § 16g odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb.
§ 16g odst. 1 písm. g) zákona č. 247/1995 Sb.
(1.) Nezřízení volebního účtu, a/nebo neoznámení stanovených údajů (adresa svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, zřízení volebního účtu, adresa internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný) Úřadu (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
(2.) Vložení peněžních prostředků na volební účet registrované třetí osoby jinak než převodem z účtu, a/nebo neprokázání, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet (fyzické osoby/fyzické osoby - registrované třetí osoby)
13 000 Kč Volby 2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 13.06.2018
L. V. § 16g odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb.
Nezajištění, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli (fyzické osoby)
15 000 Kč Volby 2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 28.02.2019
J. V. § 16g odst. 1 písm. j) zákona č. 247/1995 Sb.
§ 16g odst. 1 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb.
(1.) Nepředložení výpisů z volebního účtu a/nebo evidence o použití prostředků na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
(2.) Nezveřejnění přehledu výdajů na volební kampaň (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
17 000 Kč Volby 2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 05.06.2018
R. A. § 19i odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb.
Neuvedení účelu platební transakce ve prospěch nebo k tíži zvláštního účtu v platebním příkaze (fyzické osoby)
15 000 Kč Registrace zvláštních a provozních účtů - politické strany, hnutí a instituty 14.09.2021
M. H. § 16g odst. 1 písm. b) zákona č. 247/1995 Sb.
Využití nebo umožnění využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani (fyzické osoby)
17 000 Kč Volby 2022 do Senátu Parlamentu České republiky 29.09.2022
V. H. § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb.
Neoznačení prostředků volební kampaně jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby (fyzické osoby - registrované třetí osoby)
- Kč Volby do zastupitelstev krajů 2020 17.12.2020 napomenutí
M. H. § 62 odst. 2 písm. l) zákona č. 275/2012 Sb.
Nesplnění některé z povinností souvisejících se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu (fyzické osoby - kandidáti na funkci prezidenta republiky)
22 000 Kč Volba prezidenta republiky 2023 25.06.2024

Nápověda

§ 19i odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb.
Fyzická osoba, která žádá o provedení platební transakce ve prospěch nebo k tíži zvláštního účtu, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 17b odst. 1 neuvede v platebním příkaze účel platební transakce.

§ 19j odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která žádá o provedení platební transakce ve prospěch nebo k tíži zvláštního účtu, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 17b odst. 1 neuvede v platebním příkaze účel platební transakce.

§ 19j odst. 2 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb.
Strana nebo hnutí se dopustí přestupku tím, že poruší § 17 odst. 8.

§ 19j odst. 2 písm. b) zákona č. 424/1991 Sb.
Strana nebo hnutí se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 17a nevede oddělené účty nebo neoznámí Úřadu údaje podle § 17a odst. 4.

§ 19j odst. 2 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb.
Strana nebo hnutí se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 17a nezřídí zvláštní účet nebo v rozporu s § 17b neoznámí adresu internetových stránek.

§ 19j odst. 2 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb.
Strana nebo hnutí se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 19h odst. 1 nepředloží v zákonné lhůtě výroční finanční zprávu.

§ 19j odst. 2 písm. e) zákona č. 424/1991 Sb.
Strana nebo hnutí se dopustí přestupku tím, že neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky výroční finanční zprávy podle § 19h odst. 5.

§ 19j odst. 2 písm. f) zákona č. 424/1991 Sb.
Strana nebo hnutí se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 18 odst. 3 vrátí dar nebo jiné bezúplatné plnění po uplynutí stanovené lhůty.

§ 19j odst. 2 písm. g) zákona č. 424/1991 Sb.
Strana nebo hnutí se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 18 odst. 3 nevrátí dar nebo jiné bezúplatné plnění anebo neodvede peněžitý dar nebo jiné bezúplatné plnění nebo částku odpovídající obvyklé ceně7) věcného daru nebo jiného bezúplatného plnění do státního rozpočtu.

§ 19k odst. 1 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb.
Politický institut se dopustí přestupku tím, že příspěvek na podporu činnosti politického institutu použije v rozporu s § 17 odst. 7.

§ 19k odst. 1 písm. b) zákona č. 424/1991 Sb.
Politický institut se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 17a nevede oddělené účty nebo neoznámí Úřadu údaje podle § 17a odst. 4.

§ 19k odst. 1 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb.
Politický institut se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 17a nezřídí zvláštní účet nebo v rozporu s § 17b neoznámí adresu internetových stránek.

§ 16g odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu.

§ 16g odst. 1 písm. b) zákona č. 247/1995 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16 odst. 4 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani.

§ 16g odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16 odst. 6 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli.

§ 16g odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16 odst. 6 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby.

§ 16g odst. 1 písm. e) zákona č. 247/1995 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16 odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky a končící ukončením hlasování.

§ 16g odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16e odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 16e odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 16e odst. 6.

§ 16g odst. 1 písm. g) zákona č. 247/1995 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 16e odst. 7 nebo v rozporu s § 16e odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet.

§ 16g odst. 1 písm. h) zákona č. 247/1995 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16e odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny nebo pro volby do Senátu nepřesáhly stanovenou částku.

§ 16g odst. 1 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 16e odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 16e odst. 10.

§ 16g odst. 1 písm. j) zákona č. 247/1995 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 16e odst. 11.

§ 16g odst. 1 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 16e odst. 12.

§ 16g odst. 2 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb.
Nezávislý kandidát se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16 odst. 6 neoznačí svým jménem a příjmením jím využité prostředky volební kampaně.

§ 16g odst. 2 písm. b) zákona č. 247/1995 Sb.
Nezávislý kandidát se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16a odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 16a odst. 2.

§ 16g odst. 2 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb.
Nezávislý kandidát se dopustí přestupku tím, že užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 16a odst. 3.

§ 16g odst. 2 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb.
Nezávislý kandidát se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16a odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb.

§ 16g odst. 2 písm. e) zákona č. 247/1995 Sb.
Nezávislý kandidát se dopustí přestupku tím, že nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle § 16a odst. 6.

§ 16g odst. 2 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb.
Nezávislý kandidát se dopustí přestupku tím, že zruší volební účet v rozporu s § 16a odst. 7.

§ 16g odst. 2 písm. g) zákona č. 247/1995 Sb.
Nezávislý kandidát se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16b odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně.

§ 16g odst. 2 písm. h) zákona č. 247/1995 Sb.
Nezávislý kandidát se dopustí přestupku tím, že neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 16b odst. 3.

§ 16g odst. 2 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb.
Nezávislý kandidát se dopustí přestupku tím, že neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 16b odst. 4.

§ 16g odst. 2 písm. j) zákona č. 247/1995 Sb.
Nezávislý kandidát se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16c odst. 2 písm. b) nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volby do Senátu nepřesáhly stanovenou částku.

§ 16g odst. 2 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb.
Nezávislý kandidát se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16c odst. 4 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění.

§ 16g odst. 2 písm. l) zákona č. 247/1995 Sb.
Nezávislý kandidát se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 16d související se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu.

§ 16h odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu.

§ 16h odst. 1 písm. b) zákona č. 247/1995 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16 odst. 4 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani.

§ 16h odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16 odst. 6 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli.

§ 16h odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16 odst. 6 neoznačí prostředky volební kampaně názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby.

§ 16h odst. 1 písm. e) zákona č. 247/1995 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16 odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky a končící ukončením hlasování.

§ 16h odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16e odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 16e odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 16e odst. 6.

§ 16h odst. 1 písm. g) zákona č. 247/1995 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 16e odst. 7 nebo v rozporu s § 16e odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet.

§ 16h odst. 1 písm. h) zákona č. 247/1995 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16e odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny nebo pro volby do Senátu nepřesáhly stanovenou částku.

§ 16h odst. 1 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 16e odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 16e odst. 10.

§ 16h odst. 1 písm. j) zákona č. 247/1995 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 16e odst. 11.

§ 16h odst. 1 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 16e odst. 12.

§ 16h odst. 2 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16 odst. 6 neoznačí svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky volební kampaně.

§ 16h odst. 2 písm. b) zákona č. 247/1995 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16a odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 16a odst. 2.

§ 16h odst. 2 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 16a odst. 3.

§ 16h odst. 2 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16a odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb.

§ 16h odst. 2 písm. e) zákona č. 247/1995 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle § 16a odst. 6.

§ 16h odst. 2 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že zruší volební účet v rozporu s § 16a odst. 7.

§ 16h odst. 2 písm. g) zákona č. 247/1995 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16b odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně.

§ 16h odst. 2 písm. h) zákona č. 247/1995 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 16b odst. 3.

§ 16h odst. 2 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 16b odst. 4.

§ 16h odst. 2 písm. j) zákona č. 247/1995 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16c odst. 2 nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny nebo pro volby do Senátu nepřesáhly stanovenou částku.

§ 16h odst. 2 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16c odst. 4 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění.

§ 16h odst. 2 písm. l) zákona č. 247/1995 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 16d související se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně nebo zasláním podkladů o účetnictví Úřadu.

§ 57 odst. 1 písm. a) zákona č. 130/2000 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 56a odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu.

§ 57 odst. 1 písm. b) zákona č. 130/2000 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 56a odst. 5 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli.

§ 57 odst. 1 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 56a odst. 5 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby.

§ 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 56a odst. 6 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani.

§ 57 odst. 1 písm. e) zákona č. 130/2000 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 56a odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do zastupitelstev krajů a končící ukončením hlasování.

§ 57 odst. 1 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 56f odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 56f odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 56f odst. 6.

§ 57 odst. 1 písm. g) zákona č. 130/2000 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 56f odst. 7 nebo v rozporu s § 56f odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet.

§ 57 odst. 1 písm. h) zákona č. 130/2000 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 56f odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou částku.

§ 57 odst. 1 písm. i) zákona č. 130/2000 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 56f odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 56f odst. 10.

§ 57 odst. 1 písm. j) zákona č. 130/2000 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 56f odst. 11.

§ 57 odst. 1 písm. k) zákona č. 130/2000 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 56f odst. 12.

§ 58 odst. 1 písm. a) zákona č. 130/2000 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 56a odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu.

§ 58 odst. 1 písm. b) zákona č. 130/2000 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 56a odst. 5 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli.

§ 58 odst. 1 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 56a odst. 5 neoznačí prostředky volební kampaně názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby.

§ 58 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 56a odst. 6 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani.

§ 58 odst. 1 písm. e) zákona č. 130/2000 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 56a odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do zastupitelstev krajů a končící ukončením hlasování.

§ 58 odst. 1 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 56f odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 56f odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 56f odst. 6.

§ 58 odst. 1 písm. g) zákona č. 130/2000 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 56f odst. 7 nebo v rozporu s § 56f odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet.

§ 58 odst. 1 písm. h) zákona č. 130/2000 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 56f odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou částku.

§ 58 odst. 1 písm. i) zákona č. 130/2000 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 56f odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 56f odst. 10.

§ 58 odst. 1 písm. j) zákona č. 130/2000 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 56f odst. 11.

§ 58 odst. 1 písm. k) zákona č. 130/2000 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 56f odst. 12.

§ 58 odst. 2 písm. a) zákona č. 130/2000 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 56a odst. 5 neoznačí svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky volební kampaně.

§ 58 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2000 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 56b odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 56b odst. 2.

§ 58 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 56b odst. 3.

§ 58 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 56b odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb.

§ 58 odst. 2 písm. e) zákona č. 130/2000 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle § 56b odst. 6.

§ 58 odst. 2 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že zruší volební účet v rozporu s § 56b odst. 7.

§ 58 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2000 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 56c odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně.

§ 58 odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2000 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 56c odst. 3.

§ 58 odst. 2 písm. i) zákona č. 130/2000 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 56c odst. 4.

§ 58 odst. 2 písm. j) zákona č. 130/2000 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 56d odst. 2 nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volby do zastupitelstev krajů nepřesáhly stanovenou částku.

§ 58 odst. 2 písm. k) zákona č. 130/2000 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 56d odst. 3 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění.

§ 58 odst. 2 písm. l) zákona č. 130/2000 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 56e související se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně nebo zasláním podkladů o účetnictví Úřadu.

§ 62 odst. 1 písm. a) zákona č. 62/2003 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 59 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu.

§ 62 odst. 1 písm. b) zákona č. 62/2003 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 59 odst. 4 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani.

§ 62 odst. 1 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 59 odst. 6 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli.

§ 62 odst. 1 písm. d) zákona č. 62/2003 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 59 odst. 6 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby.

§ 62 odst. 1 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 59 odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Evropského parlamentu a končící ukončením hlasování.

§ 62 odst. 1 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 59e odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 59e odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 59e odst. 6.

§ 62 odst. 1 písm. g) zákona č. 62/2003 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 59e odst. 7 nebo v rozporu s § 59e odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet.

§ 62 odst. 1 písm. h) zákona č. 62/2003 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 59e odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou částku.

§ 62 odst. 1 písm. i) zákona č. 62/2003 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 59e odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 59e odst. 10.

§ 62 odst. 1 písm. j) zákona č. 62/2003 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 59e odst. 11.

§ 62 odst. 1 písm. k) zákona č. 62/2003 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 59e odst. 12.

§ 62 odst. 1 písm. l) zákona č. 62/2003 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že požádá pro tytéž volby do Evropského parlamentu o zápis do volební evidence ve více než jednom členském státě.

§ 62 odst. 1 písm. m) zákona č. 62/2003 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že hlasuje v týchž volbách do Evropského parlamentu více než jednou.

§ 63 odst. 1 písm. a) zákona č. 62/2003 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 59 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu.

§ 63 odst. 1 písm. b) zákona č. 62/2003 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 59 odst. 4 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani.

§ 63 odst. 1 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 59 odst. 6 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli.

§ 63 odst. 1 písm. d) zákona č. 62/2003 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 59 odst. 6 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby.

§ 63 odst. 1 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 59 odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Evropského parlamentu a končící ukončením hlasování.

§ 63 odst. 1 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 59e odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 59e odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 59e odst. 6.

§ 63 odst. 1 písm. g) zákona č. 62/2003 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 59e odst. 7 nebo v rozporu s § 59e odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet.

§ 63 odst. 1 písm. h) zákona č. 62/2003 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 59e odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou částku.

§ 63 odst. 1 písm. i) zákona č. 62/2003 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 59e odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 59e odst. 10.

§ 63 odst. 1 písm. j) zákona č. 62/2003 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 59e odst. 11.

§ 63 odst. 1 písm. k) zákona č. 62/2003 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 59e odst. 12.

§ 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 62/2003 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 59 odst. 6 neoznačí svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky volební kampaně.

§ 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 62/2003 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 59a odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 59a odst. 2.

§ 63 odst. 2 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 59a odst. 3.

§ 63 odst. 2 písm. d) zákona č. 62/2003 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 59a odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb.

§ 63 odst. 2 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle § 59a odst. 6.

§ 63 odst. 2 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že zruší volební účet v rozporu s § 59a odst. 7.

§ 63 odst. 2 písm. g) zákona č. 62/2003 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 59b odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně.

§ 63 odst. 2 písm. h) zákona č. 62/2003 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 59b odst. 3.

§ 63 odst. 2 písm. i) zákona č. 62/2003 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 59b odst. 4.

§ 63 odst. 2 písm. j) zákona č. 62/2003 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 59c odst. 2 nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volby do Evropského parlamentu nepřesáhly stanovenou částku.

§ 63 odst. 2 písm. k) zákona č. 62/2003 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 59c odst. 3 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění.

§ 63 odst. 2 písm. l) zákona č. 62/2003 Sb.
Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 59d související se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně nebo zasláním podkladů o účetnictví Úřadu.

§ 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb.
Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako kontrolovaná osoba nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2.

§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb.
Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako povinná osoba nesplní povinnost podle § 10 odst. 3.

§ 62 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 35 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu.

§ 62 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 35 odst. 5 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kteréhokoliv kandidáta na funkci prezidenta republiky obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli.

§ 62 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 35 odst. 5 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby.

§ 62 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 35 odst. 6 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani.

§ 62 odst. 1 písm. e) zákona č. 275/2012 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 35 odst. 8 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem volby prezidenta a končící ukončením hlasování.

§ 62 odst. 1 písm. f) zákona č. 275/2012 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 38a odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 38a odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 38a odst. 6.

§ 62 odst. 1 písm. g) zákona č. 275/2012 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 38a odst. 7 nebo v rozporu s § 38a odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet.

§ 62 odst. 1 písm. h) zákona č. 275/2012 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 38a odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou částku.

§ 62 odst. 1 písm. i) zákona č. 275/2012 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 38a odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 38a odst. 10.

§ 62 odst. 1 písm. j) zákona č. 275/2012 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 38a odst. 11.

§ 62 odst. 1 písm. k) zákona č. 275/2012 Sb.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 38a odst. 12.

§ 62 odst. 2 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb.
Kandidát na funkci prezidenta republiky se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 24 odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 24 odst. 2.

§ 62 odst. 2 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb.
Kandidát na funkci prezidenta republiky se dopustí přestupku tím, že užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 24 odst. 3.

§ 62 odst. 2 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb.
Kandidát na funkci prezidenta republiky se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 24 odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb.

§ 62 odst. 2 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb.
Kandidát na funkci prezidenta republiky se dopustí přestupku tím, že nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle § 24 odst. 6.

§ 62 odst. 2 písm. e) zákona č. 275/2012 Sb.
Kandidát na funkci prezidenta republiky se dopustí přestupku tím, že zruší volební účet v rozporu s § 24 odst. 7.

§ 62 odst. 2 písm. f) zákona č. 275/2012 Sb.
Kandidát na funkci prezidenta republiky se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 35 odst. 5 neoznačí svým jménem a příjmením jím využité prostředky volební kampaně.

§ 62 odst. 2 písm. g) zákona č. 275/2012 Sb.
Kandidát na funkci prezidenta republiky se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 36 odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně.

§ 62 odst. 2 písm. h) zákona č. 275/2012 Sb.
Kandidát na funkci prezidenta republiky se dopustí přestupku tím, že neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 36 odst. 3.

§ 62 odst. 2 písm. i) zákona č. 275/2012 Sb.
Kandidát na funkci prezidenta republiky se dopustí přestupku tím, že neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 36 odst. 4.

§ 62 odst. 2 písm. j) zákona č. 275/2012 Sb.
Kandidát na funkci prezidenta republiky se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 37 odst. 2 nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volbu prezidenta nepřesáhly stanovenou částku.

§ 62 odst. 2 písm. k) zákona č. 275/2012 Sb.
Kandidát na funkci prezidenta republiky se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 37 odst. 3 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění.

§ 62 odst. 2 písm. l) zákona č. 275/2012 Sb.
Kandidát na funkci prezidenta republiky se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 38 související se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu.

§ 63 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 35 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu.

§ 63 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 35 odst. 5 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kteréhokoliv kandidáta na funkci prezidenta republiky obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli.

§ 63 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 35 odst. 5 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby.

§ 63 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 35 odst. 6 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani.

§ 63 odst. 1 písm. e) zákona č. 275/2012 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 35 odst. 8 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem volby prezidenta a končící ukončením hlasování.

§ 63 odst. 1 písm. f) zákona č. 275/2012 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 38a odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 38a odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 38a odst. 6.

§ 63 odst. 1 písm. g) zákona č. 275/2012 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 38a odst. 7 nebo v rozporu s § 38a odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet.

§ 63 odst. 1 písm. h) zákona č. 275/2012 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 38a odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou částku.

§ 63 odst. 1 písm. i) zákona č. 275/2012 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 38a odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 38a odst. 10.

§ 63 odst. 1 písm. j) zákona č. 275/2012 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 38a odst. 11.

§ 63 odst. 1 písm. k) zákona č. 275/2012 Sb.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 38a odst. 12.