Tituly před jménem Jméno Příjmení Tituly za jménem Adresa internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný Adresa internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně
Ing. Tomáš Březina https://ib.fio.cz/ib/transpare... https://tomasbrezinaprezident....
PhDr. Karel Diviš https://www.csob.cz/portal/fir... https://www.kareldivispreziden...
MUDr. Bc. Marek Hilšer PhD. https://ib.fio.cz/ib/transpare... https://www.marekhilser.cz/kan...
Mgr. Karel Janeček MBA. , Ph.D. https://www.kb.cz/cs/transpare... https://www.kareljanecek.cz/
Lumír Láska https://ib.fio.cz/ib/transpare... https://srdcenahrad.webnode.cz...
Mgr. Libor Michálek MPA https://www.csob.cz/portal/fir... https://www.srdceprospravedlno...
prof. Ing. Danuše Nerudová Ph.D. https://www.csas.cz/cs/transpa... https://www.danusenerudova.cz/...
Ing. Petr Pavel M.A. https://ib.fio.cz/ib/transpare... https://www.generalpavel.cz/
Mgr. Denisa Rohanová LL.M https://www.kb.cz/cs/transpare... https://1prezidentka.cz/
Milan Rokytka https://www.kb.cz/cs/transpare... https://tydenikobcanskepravo.c...
PhDr. Josef Skála CSc. https://ib.fio.cz/ib/transpare... https://jakoskala.cz/
Ivan Smetana https://ib.fio.cz/ib/transpare... https://ismetana.cz/
Josef Středula https://ib.fio.cz/ib/transpare... https://stredulanasprezident.c...
Ing. Alena Vitásková https://www.csas.cz/cs/transpa... https://prezidentka-vitaskova....
Prof.MUDr. Tomáš Zima DrSc. https://www.csas.cz/cs/transpa... https://tomaszima.cz/